Årsaka er glatt vegbane på vegen mellom Nesheim og Brekkhus.

Meldinga kom klokka 13.20 onsdag.

Det vert opplyst at det skal gjerast ei ny vurdering for om vegen kan opnast igjen torsdag klokka 10.

Omkøyring er via fv. 569 til Dalseid, via Eidsland og Stamnes.