— Tilfellet ved Daletunet var ein såkalla falsk hurtigtest, slikt førekjem, seier kommuneoverlege Ol Me. Thorseth.

Nye testar i ettertid, både på denne brukaren og andre, viste at det ikkje er noko smitte ved Daletunet, så no går drifta der tilbake til normalen, seier Thorseth.

Samstundes er det registrert tre nye smittetilfelle i Vaksdal tysdag.

— Desse tilfella har me god kontroll på, dei er handtert på ordinær måte med smittesporing og nødvendig oppfølging, seier Thorseth.