Gå til sidens hovedinnhold

Sterk uro hjå pårørande og tilsette for planlagde budsjettkutt ved sjukeheimane

Brukarutvalet for sjukeheimane i Vaksdal er svært uroa for dei store budsjettkutta det er lagt opp til til både neste år og i åra som kjem ved dei to sjukeheimane våre. Ein kan ikkje sjå at det er mogeleg å halda oppe forsvarleg bemanning, tenestetilbod, kvalitet og omsorg på sjukeheimane med budsjettframlegget som formannskapet tilrådde denne veka.

For abonnentar