Gå til sidens hovedinnhold

Manglande politisk debatt

LEIAR: På hausten kvart år skal budsjettet for neste år drøftast og til sist vedtakast. Dette legg rammer for kommunen sin økonomi, aktivitet og satsingar det kommande året. Budsjettdebatten er såleis rekna for å vera den viktigaste debatten for lokalpolitikarane, og då også for innbyggjarane.

For abonnentar