Klokka 02 vert det sommartid, og natta blir dermed ein time kortare.

I Noreg stiller ein klokka ein time fram om våren, alltid den siste søndagen i mars, og ein time tilbake om hausten, alltid den siste søndagen i oktober. Denne ordninga har blitt til for at ein betre skal kunna utnytta oss av dagslyset gjennom døgnet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som også er ansvarleg for Justervesenet, seier dette:

– Skiftarbeidarar, småbarnsfamiliar og bønder er kanskje mellom dei som opplever klokkestillinga som mest utfordrande. Det positive er heldigvis at dette betyr lysare ettermiddagar, og at våren er rett rundt hjørnet, seier næringsministeren.

Ein regel for å hugsa om ein skal stilla klokka fram eller tilbake, er at ein alltid stiller klokka mot sommaren. På våren stiller ein klokka ein time fram, om hausten ein time tilbake.