Det opplyser vegtrafikksentralen laurdag føremiddag.

Uvêret gjer at jernbana mellom Dale og Voss framleis er stengt.

Desse vegstrekka er i fylgje Vegvesenet stengde av uvêr og ras pr. 12.11 klokka 05.53:

 • Fylkesveg 569 ved Dæmring i Vaksdal
 • E16 Mellom Bulken og Voss. Omkjøring blir riksvei 13 og fylkesvei 79.
 • Fylkesveg 5410 i Teigdalen mellom Mestad og Langeland i Voss
 • Fylkesveg 5410 ved Evanger i Voss
 • Fylkesveg 5390 ved Skulestad i Voss
 • Fylkesveg 572 ved Vallavikvegen i Ulvik
 • Riksveg 13 Bjotveit Ullensvang
 • Fylkesveg 55 over Sognefjellet
 • Fylkesveg 609 ved Heilevang i Sunnfjord
 • Fylkesveg 5606 ved Brukaskredholten i Sogndal
 • Fylkesveg 5624 ved Brekke i Aurland
 • Fylkesveg 5625 ved Voldadalene i Aurland
 • Fylkesveg 5631 ved Øyni i Årdal

På kommunale vegar og anlegg i Vaksdal kommune, er det førebels ikkje meld om skader eller hendingar knytt til flaumen.