Begge klarte å tippa rett tal på representantar på 8 av 10 parti.

Marion bomma berre på fordelinga mellom Høgre og Industri- og Næringspartiet. Stanghelledama tippa 5 til Høgre og 1 til INP. Fasiten vart at Høgre og INP fekk 3 representantar kvar.

Bjørn Arvid frå Eidsland hadde også 8 av 10 parti riktig, men tippa at INP skulle få 2 representantar og Venstre 1. Resultatet vart at INP fekk 3 og Venstre ingen.

Det var utan tvil INP sin oppslutnad som var den store overraskinga. Faktisk var det berre ein av dei mange innsende forslaga som hadde tippa 3 representantar til Industri- og Næringspartiet.

Marion og Bjørn Arvid kan stikka oppom redaksjonslokala til VP i Gatå og henta kvar sin premie.